In beeld

Gedurende het schooljaar worden er bij diverse activiteiten door leerkrachten en ouders foto’s en/of filmpjes gemaakt. Deze kunnen op onze website, in de schoolgids en ouderkalender geplaatst worden. Wij plaatsen foto's van individuele kinderen achter een inlog. Het wachtwoord hiervoor vervangen we jaarlijks en delen we alleen met onze ouders. Als u bezwaar heeft tegen het op de foto of film staan van uw kind tijdens schoolactiviteiten, dan verzoeken wij u dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind en bij de directie van onze school.


Daarnaast kan het voorkomen dat er in de groep van uw kind filmopnamen gemaakt worden in het kader van begeleiding en ondersteuning van de leerkracht of een stagiair(e). Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan verzoeken wij u ook dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind en bij de directie van Brukelum.