Een positieve benadering

Wij zijn een eigentijdse basisschool voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in Aarle-Rixtel, gemeente Laarbeek.

Pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is een basisvoorwaarde voor een kind om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dit willen wij op onze school bieden door middel van sociale veiligheid. Wij gebruiken hiervoor een positieve benadering waarbij het kind centraal staat. Wij accepteren het kind zoals het is.

 

Concreet houdt dit in dat bepaald gedrag van een kind kan worden afgewezen, maar nooit het kind zelf. Wij vinden dat een kind niet gelijk is aan een volwassene maar wel gelijkwaardig. Dit betekent dat onze leerkrachten actief luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben en dat zij de ruimte krijgen om, binnen marges, mede vorm te geven aan regels, afspraken, feesten, lesinhouden en dergelijke. Wij werken met een leerlingenraad die kinderen letterlijk een stem geeft.