Missie en Visie

Wij zijn een basisschool voor leerlingen van vier tot en met twaalf jaar in het dorp Aarle-Rixtel, onderdeel van de gemeente Laarbeek. De meeste kinderen komen uit Aarle-Rixtel maar wij hebben ook leerlingen uit Helmond en Beek en Donk. Wij staan open voor verschillende culturen en achtergronden.

'Leren met passie'

 

Wij zijn de plek voor kinderen van 0 – 13 jaar om te ontwikkelen en leren. Vanuit een veilige sfeer en in een inspirerende omgeving laten we kinderen de wereld om hen heen onderzoeken en ontdekken.

 

We bieden alle kinderen een brede kennisbasis en vaardigheden die nodig zijn om met vertrouwen de overstap naar het vervolgonderwijs te maken. Vanuit een doorgaande lijn leren kinderen keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling, anderen en hun omgeving.

 

Professionals beschikken over de juiste kwaliteiten, doen hun werk met passie en vormen samen één team.

 

Om kinderen alle kansen voor de toekomt te kunnen bieden, werken professionals èn kinderen intensief samen met ouders, de gemeenschap Aarle-Rixtel en belangrijke partners.

  

Met onze kernwaarden geven we aan waar we voor staan, waar we in geloven. Onze kernwaarden zijn:

 

  • Vertrouwen en respect

Wij hebben vertrouwen in kinderen, ouders en elkaar. Vanuit een veilige omgeving werken we samen aan de toekomst. We zijn eerlijk en doen wat we beloven: naar kinderen, ouders en elkaar. We zorgen ervoor dat wij betrouwbaar en open zijn: in onze benadering en communicatie. Respect betekent voor ons dat wij waardering voor de ander hebben en rekening houden met de ander. Kinderen leren ook kijken naar zichzelf. Door vertrouwen en respect weten leerlingen en medewerkers zich gekend en gewaardeerd en kunnen zij ontwikkelen en groeien als mens.

  • Kansrijk & Brede talentontwikkeling

Het is onze opdracht om alle kinderen gelijke kansen te geven. Vanuit ons Kindcentrum beschikken we over een kansrijk aanbod voor alle kinderen. We bieden opvang en onderwijs vanuit hoge verwachtingen en passend bij de mogelijkheden van ieder kind. We hebben oog voor de talenten van kinderen en bieden ruimte voor verdere ontwikkeling hiervan. We geloven in het belang van het kunnen beschikken over de juiste basiskennis. Hierbij zijn de kerndoelen beschreven waaraan we moeten voldoen. Naast de basiskennis is er alle ruimte voor ieder kind om zijn/haar talenten verder te ontwikkelen.

  • Samen & Duurzaam

We hechten groot belang aan betekenisvol werken vanuit relaties. Het komen tot verbinding vanuit gemeenschappelijke gedrevenheid. Samenwerken, samen doen. Binnen het Kindcentrum, maar ook met de directe omgeving. We omarmen de duurzame ontwikkelingsdoelen en leiden kinderen op voor de wereld van morgen, zonder vandaag uit het oog te verliezen. We hechten waarde aan duurzaamheid en gezamenlijkheid; goed omgaan met elkaar, onszelf en de samenleving/omgeving. De leerling van nu, als wereldburger van de toekomst.