Samen je toekomst ontwikkelen

'Samen je toekomst ontwikkelen' ! Dat is waarvoor we staan. 'Samen' betekent voor ons dat de leerkrachten in contact zijn en blijven met kinderen en ouders. Wat de toekomst brengt weet niemand maar dat ontwikkeling daarin centraal staat is duidelijk.  

Competenties 21e eeuw

Welke kennis en vaardigheden heeft uw kind nodig in de toekomst? Veranderingen volgen elkaar snel op en niemand kan voorspellen hoe ons leven er over 10 jaar uitziet. Toch bereiden wij uw kind voor op die toekomst. Hoe? Door ons te richten op de competenties van de 21ste eeuw: 

  • Sociale vaardigheden
  • Samenwerken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Digitale geletterdheid en mediawijsheid
  • Creativiteit
  • Communiceren
  • Kritisch denken

 In de klas leren kinderen met elkaar en van elkaar. Door samen te leren, ontwikkelen ze tegelijkertijd hun communicatieve vaardigheden. Verder zetten we de nieuwste methoden, middelen zoals DenkBeelden en media in en geven we creativiteit de ruimte.

Drie niveaus

Wij werken in onze groepen met het directe instructiemodel. We starten en ronden elke les af met de hele groep. Daarna begeleidt de leerkracht de kinderen bij de vakken begrijpend luisteren en lezen, rekenen en spelling op minimaal drie niveaus:

 

  • Het basisniveau
  • Het verrijkte niveau, voor kinderen die al snel aan de slag kunnen met de lesstof
  • Het verlengde niveau, voor kinderen die wat meer begeleiding nodig hebben

 

Binnen dit model leren we steeds beter differentiëren, zodat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en naar hun eigen behoefte.