Samen je toekomst ontwikkelen

'Samen je toekomst ontwikkelen' ! Dat is waarvoor we staan. 'Samen' betekent voor ons dat de leerkrachten in contact zijn en blijven met kinderen en ouders. Wat de toekomst brengt weet niemand maar dat ontwikkeling daarin centraal staat is duidelijk.  

Competenties 21e eeuw

Welke kennis en vaardigheden heeft uw kind nodig in de toekomst? Veranderingen volgen elkaar snel op en niemand kan voorspellen hoe ons leven er over 10 jaar uitziet. Toch bereiden wij uw kind voor op die toekomst. Hoe? Door ons te richten op de competenties van de 21ste eeuw: 

  • Sociale vaardigheden
  • Samenwerken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Digitale geletterdheid en mediawijsheid
  • Creativiteit
  • Communiceren
  • Kritisch denken

In de klas leren kinderen met elkaar en van elkaar. Door samen te leren, ontwikkelen ze tegelijkertijd hun communicatieve vaardigheden. Verder zetten we de nieuwste methoden, middelen zoals DenkBeelden en media in en geven we creativiteit de ruimte.

 

Drie niveaus

Wij werken in onze groepen met het directe instructiemodel. We starten en ronden elke les af met de hele groep. Daarna begeleidt de leerkracht de kinderen bij de vakken begrijpend luisteren en lezen, rekenen en spelling op minimaal drie niveaus:

 

  • Het basisniveau
  • Het verrijkte niveau, voor kinderen die al snel aan de slag kunnen met de lesstof
  • Het intensief niveau, voor kinderen die wat meer begeleiding nodig hebben

 

Binnen dit model leren we steeds beter differentiëren, zodat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en naar hun eigen behoefte.

 

Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL)

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn er honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een goede kwaliteit te waarborgen is er een keurmerk in het leven geroepen. Onze school zet zich in voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. We zorgen dat leerlingen verkeerslessen krijgen en we doen mee aan verkeersprojecten waarbij we ook  praktische zaken oefenen.
Verkeerseducatie in de groepen krijgen en houden, daar is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL).
De essentie van het BVL is dat scholen de verkeersveiligheid voor de leerlingen van onze school bevorderen.