Welkom!

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

 

Nieuwe ouders kunnen hun kind, als hij/zij 3 jaar is aanmelden in een persoonlijk gesprek met de directeur. Daarbij geeft u aan of uw kind naar verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Na het gesprek vult u een aanmeldingsformulier in. De school toetst zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

 

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

 

Rust en veiligheid in alle groepen

Eenbes basisonderwijs stelt zich als doel om aan alle kinderen optimale onderwijskwaliteit te bieden.

Dat start op een plek binnen één van onze scholen. Onze scholen hebben een ondersteuningsstructuur en signaleren preventief de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Zij werken met elkaar samen om kinderen een passende plek te bieden. Binnen deze samenwerking is betrokkenheid het kernbegrip. Betrokkenheid om in gezamenlijkheid, gebruikmakend van elkaars deskundigheid, aan elk kind, zo thuisnabij mogelijk, passend onderwijs te bieden.Ouders worden hierbij gezien als educatieve partner.

 

Er is echter een grote verscheidenheid aan leerlingen binnen onze scholen. Ieder kind is immers anders, ieder kind is uniek. Eén ding hebben zij echter gemeen. Zij hebben behoefte aan rust, duidelijkheid, structuur en veiligheid. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om deze veiligheid te garanderen.

 

Daarom kan het, in een uitzonderlijk geval, voorkomen dat we een grens stellen aan de grootte van een groep. We willen daarmee de veiligheid en rust voor alle kinderen in deze groep bewaren. Omdat dit niet met een vast getal te duiden is, wordt de grens door de directeur, in samenspraak met de interne begeleider, vastgesteld. Wanneer deze bereikt wordt, wordt daarover duidelijk en tijdig met de ouders gecommuniceerd. Een wachtlijst behoort dan tot de mogelijkheden.

 

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem gerust contact op met Barbara Hoens, onze directeur, via 0492 38 18 76 of via de mail barbara.hoens@eenbes.nl

Wennen

Met de leerkracht spreekt u af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen in de groep. Uw kind mag 5 tot 10 dagdelen komen, zodat de eerste schooldag minder spannend is. Is de eerste stap over de drempel eenmaal gezet? Dan gaat het spelen vaak vanzelf.

Instromen kleuters

Wordt uw kind in de laatste zes weken van het schooljaar 4 jaar? Dan stroomt uw kleuter in principe na de zomervakantie in. In deze laatste weken loopt het schooljaar op zijn einde: er zijn dan afrondende activiteiten, terwijl een nieuwe kleuter juist baat heeft bij een sfeer van 'opstarten'. Uw kind kan voor de zomervakantie wel alvast komen wennen.

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact op via 0492 38 18 76 en vraag naar Barbara Hoens, onze directeur.