Klachtenprocedure

Doet zich onverhoopt een probleem voor? We werken graag samen met u aan de oplossing. Komt u er met de betrokken medewerker niet uit? Neem dan contact op met de directeur.

Klachtenregeling

Als het resultaat na de diverse gesprekken niet naar tevredenheid is, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Eenbes Basisonderwijs.  Hierover leest u meer op de website van onze Stichting. 

Interne contactpersoon

Onze interne contactpersonen – Mariël Torres en Hetty Peeters –  geven u graag meer uitleg over de klachtenregeling. De interne contactpersonen zijn gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders.

 

Wat doet de interne contactpersoon?

 

• luisteren naar de klacht;

• informatie geven over de klachtenprocedure;

• overleggen met de externe vertrouwenspersoon;

• eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;

• contact houden met de leerling/ouders.

 

Daarnaast heeft de interne contactpersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school.

 

De externe vertrouwenspersonen zijn deskundigen van Fontys Fydes

Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon?

  • zo nodig bemiddelen;
  • nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
  • adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie of bij aangifte bij de (zeden)politie;
  • bijstand geven tijdens de klachtenprocedure;
  • zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
  • contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken.

 

De externe vertrouwenspersonen ten behoeve van de school zijn:

Irma van Hezewijk

gsm 06 5464 7212

e-mail: irmavanhezewijk AT vertrouwenswerk DOT nl

 

Marijke Creemers

gsm 06 2053 7095

e-mail: marijkecreemers AT vertrouwenswerk DOT nl

 

Meldt bij uw telefoontje dat u de betreffende persoon nodig hebt als vertrouwenspersoon, dan wordt alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk terug te bellen.