Wat doen wij in de groep?

Hier kunt u specifieke informatie vinden over groep 1/2

 

Visie op het leren van jonge kinderen.

Jonge kinderen leren integraal, spontaal en in interactie. Dit leren vindt plaats door spel, spontaan aanbod en geleid/programmagericht aanbod. Jonge kinderen leren echter vooral, doordat ze onbewust een selectie maken uit datgene wat ze tegenkomen en hen verder helpt een stap in hun ontwikkeling te maken. Kinderen leren op een integrale manier; dat wil zeggen dat het hele kind zich steeds ontwikkelt. De sociaal- emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling hangen allemaal sterk met elkaar samen.

Dat betekent ook dat het voor jonge kinderen vreemd is om specifiek aan de taal- of de rekenontwikkeling te werken. De meeste activiteiten en spelmogelijkheden die voor jonge kinderen interessant zijn, zijn goed voor de hele ontwikkeling van het kind. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer de leraar focust op specifieke ontwikkelingsdomeinen.

Kinderen leren spontaan: het meeste dat ze leren gaat automatisch, het kind doet het zelf en gebruikt de volwassenen als voorbeeld/model. Kinderen leren onbewust, vanuit hun eigen behoefte. Dat betekent niet dat de leraar niets doet en alleen laat spelen. De leraar biedt voortdurend aan en  stimuleert het kind. Daardoor krijgt het kind de mogelijkheid om zich volwaardiger te ontwikkelen. Kinderen hebben anderen nodig om te leren. Door naar anderen te kijken, maar vooral ook door met volwassenen en met anderen kinderen in interactie te zijn. Dat betekent dat de leraar situaties creeert waarin goede interactie mogelijk is, zowel een-op-een, in een kleine kring als in een grote groep. Een kind leert vooral door te spelen. Het spel is de motor van de ontwikkeling. Bij jonge kinderen zijn zinvolle activiteiten dan ook gegoten in spel. De leraar speelt mee in de hoek, voert daarbij een gesprekje, brengt woorden in, doet een spelletje waarbij tellen belangrijk is. Ook als we het hebben over het stimuleren van taal- en de rekenontwikkeling hebben we het over spelenderwijs leren.

In het spel is het goed om ervoor te zorgen dat een kind wordt uitgedaagd. Als een kind een bepaalde vaardigheid nodig heeft om iets te bereiken wat hij graag wil bereiken, zal hij die vaardigheid graag willen ontwikkelen.

 

De volgende leerlijnen kunt u lezen voor het jonge kind, die wij volgen in het lesprogramma.

Taaldoelen

Rekendoelen

Sociaal-emotioneel

Kunstzinnige vorming

Orientatie op jezelf en de wereld

Bewegingsonderwijs

Digitale geletterdheid

Engels