Wat doen wij in de groep?

Hier kunt u specifieke informatie over groep 4 vinden.

 

Sociaal - emotionele ontwikkeling

- Kinderen leren voor zichzelf op te komen en om te gaan met gevoelens, weerbaarheid, plezier hebben in leren.

- Omgaan met elkaar, relaties leggen, vertrouwen geven/hebben, luisteren, delen, aanpassen aan nieuwe situaties

- Wij stimuleren kinderen zelfstandig te worden: zelf oplossen, opruimen en uitgestelde aandacht.

- Werkhouding en concentratie, kinderen leren zelfstandig een taak af te maken.

- Samenwerken, luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaar, communiceren, overleggen, feedback geven.

 

Op onderstaande vakken kunt u de doelen / leerlijnen lezen specifiek voor groep 4.

Schrijven.

In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters schrijven.

Taal 

Rekenen 

Spelling

Digitale geletterdheid

Engels

Burgerschap

Cultureel erfgoed