Medezeggenschapsraad (MR)

Onze medezeggenschapsraad (MR) heeft enthousiaste leden die heel betrokken zijn bij alles wat er op school gebeurt.

 

In de MR bespreken ouders en leerkrachten zaken die de school aangaan. Denk hierbij aan het schoolplan, het formatieplan, de veiligheid in en rond school en begroting en huisvesting.

Ouders en leerkrachten

Onze MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Ieder jaar zijn er verkiezingen: dan treden 1 ouder en 1 leerkracht af. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen maar bieden op die manier ook nieuwe geïnteresseerden de kans om lid te worden. Interesse? Neem contact op met de MR: mrbrukelum AT eenbes DOT nl

De rol van de MR

- De MR is een beleidsorgaan

- Het beleid van de school is de manier waarop (visie en missie)  en met welke middelen (geld, personeel, gebouw) de school haar doelen tracht te bereiken.

- De MR overlegt met elkaar, de directeur informeert hen, de MR heeft een controlerende functie, voert de school de doelen uit zoals ze in het schoolplan staan omschreven.

- De MR heeft een instemmings- of adviesrecht.

Uw inbreng

De MR is vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. Wilt u iets bespreken of kenbaar maken? Neem contact op met een van de leden. De MR hoort graag wat u wilt inbrengen en gaat daar actief mee aan de slag.

Overlegdata en notulen

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Bij dat overleg is vaak de directeur aanwezig als adviseur. Wilt u er ook bij zijn? Meld dat vooraf bij het secretariaat: mrbrukelum AT eenbes DOT nl

 

De vergaderdata en agenda vindt u in de nieuwsbrief. De notulen worden na iedere vergadering op de website geplaatst. Het jaarverslag kunt u lezen zie onder:

 

Jaarverslag 2018-2019                                           

notulen 14 mei 2019

notulen 25 juni 2019

notulen 8 okt 2019

notulen 13 nov. 2019

notulen 10 dec 2019

notulen 30 jan 2020

notulen 26 maart 2020

notulen 24 juni 2020

Leden van de MR

Namens de ouders:

  • Pepijn van Rooij (voorzitter)
  • Lea Aarts
  • Bram van den Boom

 Namens het team:

  • Hetty Peeters
  • Mariël Torres
  • Martijn Brunas

GMR

Naast de MR bestaat er binnen Eenbes Basisonderwijs, waaronder Brukelum valt, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: de GMR. Hierin zitten vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden van aangesloten scholen. De GMR behandelt zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen die zijn aangesloten bij ons schoolbestuur.