Leerlingenraad

Op onze school hebben we een leerlingenraad. Ieder jaar worden hiervoor verkiezingen gehouden in de groepen 5 en 7. Als je gekozen bent door je klasgenoten dan zit je twee jaar in de leerlingenraad.

 

Wat doen wij in de leerlingenraad?

De leerlingenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar samen met juffrouw Barbara. Wij praten dan over hoe het op school gaat en maken plannen om de school nog leuker te maken.

 

Tijdens de eerste vergadering van de leerlingenraad kiezen we een voorzitter en een secretaris. De voorzitter let tijdens de vergadering op de tijd en zorgt dat we goed naar elkaar blijven luisteren. De secretaris maakt notities en schrijft na de vergadering een verslag. Dit verslag bespreken we dan in alle groepen, ook in de groepen 1 t/m 4. 

 

Alle kinderen van de school kunnen het hele jaar hun ideeën vertellen. Wij bespreken dit dan in de leerlingenraad. Ook vragen de juffen en meesters hoe wij denken over dingen die zij willen veranderen op school.

 

De leerlingenraad heeft geregeld dat iedereen twee keer per jaar de step of skeelers mee mag nemen om het verkeersplein te gebruiken.

Van de laatste vergadering kunt u de agenda en de notulen lezen.

 

 

We hopen dat je nu begrijpt waarom de leerlingenraad heel belangrijk is.

 

Fem (groep 5), Chris (groep 6), Lola (groep 7), Lotte (groep 8)