Ouderbetrokkenheid

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met u:

Informatieavonden

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. Daar hoort u alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken. Ook kunt u kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind.

Ouderavonden

Rond oktober-november nodigen wij ouders uit voor een persoonlijk gesprek. De nadruk in deze gesprekken ligt op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. De dan reeds bekende toetsgegevens worden ook kort besproken. Rond de rapporten (meestal in februari en juni) zijn er zogenaamde 10-minutengesprekken. Op deze avonden krijgt u de kans om de resultaten, ontwikkeling en sociale gesteldheid van uw kind te bespreken met de groepsleerkracht(en). 

 

Bij het eerste rapport verwachten wij alle ouders op een 10-minutengesprek. Na het tweede rapport is de avond facultatief. Dat wil zeggen dat u zelf beslist of u er gebruik van maakt. Mochten ouders of leerkrachten behoefte hebben aan een langer gesprek, dan kan er een vervolgafspraak gemaakt worden. Het is overigens altijd mogelijk om met de leerkracht een gesprek te hebben. Daarvoor hoeft niet gewacht te worden tot een 10-minutengesprek. Wij stellen het op prijs wanneer u vooraf even een afspraak hiervoor maakt met de leerkracht.

Nieuwsbrief

Iedere woensdag om de week ontvangt u de digitale nieuwsbrief met mededelingen over activiteiten en/of informatie over zaken die voor u van belang kunnen zijn.  Daarnaast vindt u informatie in de ouderkalender, de schoolgids en op deze website.

Website

Wij proberen onze website zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen. Wij plaatsen de meeste foto's achter een inlog die jaarlijks gewijzigd wordt. Deze inlog delen we alleen met onze ouders. Verder hebben we de afspraak dat achternamen van kinderen niet aan foto's en bewegende beelden gekoppeld worden. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of in andere promotionele uitingen, laat het ons dan weten.

 

Klasbord

Iedere leerkracht maakt gebruik van een app Klasbord. Hierop worden foto's en berichten gezet die de groep betreffen. Zo houden we u op de hoogte van de activiteiten die we doen. U kunt bij de leerkracht een code vragen om aan te melden. Je kunt alleen als ouder van de kinderen uit de groep hiervoor aanmelden.