Onze Ouderraad

De ouderraad is een belangrijke schakel tussen school en ouders. Zij stelt zich ten doel om ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken en de onderlinge contacten te bevorderen. De ouderraad zet zich in voor zaken die niet aan een individueel kind gekoppeld zijn maar meer een algemeen karakter dragen.

Taken

De leden helpen actief mee aan activiteiten zoals de organisatie van de schoolfeestdag, de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstviering, schoolreis, voorlaatste schooldag, verkeerscommissie (brigadiers), klusochtend en andere acties. De ouderraad vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn altijd twee teamleden  aanwezig.  De ouderraad int en beheert de ouderbijdragen en legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders en MR door middel van een jaarverslag. Meer informatie vindt u op de pagina van de ouderraad. In een korte presentatie geeft de OR aan op welke wijze zij het team op school ondersteunen.

Contact?

Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen, deze kunt u altijd mailen naar: orbrukelum AT eenbes DOT nl

Hier kunt u de notulen van de laatste ouderraadsvergadering en het jaarverslag vinden.

                                                                                                                    

Leden 

  • Jessica van Rixtel (tijdelijk voorzitter)

  • Wendy Claassen (penningmeester)

  • Nicole van Aarle
  • Marjolein Manusev
  • Patricia van den Burgt
  • Nicole van Daal

  • Annelie Jacobs (secretaris)

  • Vanes van Diepen