Voor een leerzame én gezellige schooltijd!

Wij verzorgen gedurende het hele schooljaar, samen met het schoolteam (de leerkrachten), diverse activiteiten voor de kinderen. Zo willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen naast een leerzame tijd ook een gezellige schooltijd hebben.

Ouderbijdrage

De activiteiten van de ouderraad vallen buiten de normale bijdrage van de overheid, maar kosten wel geld. Daarom vragen wij ieder jaar aan alle ouders/verzorgers een ouderbijdrage van €25,- per kind, zodat wij deze activiteiten kunnen organiseren. De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter alleen met uw bijdrage zijn bovengenoemde activiteiten mogelijk.

 

Activiteiten die wij vanuit de ouderraad onder andere bekostigen met de ouderbijdrage:

Kinderboekenweek

Iedere klas ontvangt een nieuw leesboek van de ouderraad en er wordt (indien financieel haalbaar) een kinderboekenschrijver uitgenodigd.

Schoolfeestdag

Bijdrage voor knutselactiviteiten en iets lekkers.

Sinterklaas

Het ontvangen van Sinterklaas, individuele cadeautjes voor de groepen 1 t/m groep 5. Een klassencadeau voor de groepen 6 t/m 8, snoepgoed.

Kerstviering

Bijdrage voor het gezamenlijke kerstdiner van de kinderen op school en knutselactiviteiten.

Schoolreis

Het verzorgen van de schoolreis (een ‘grote’ schoolreis in het ene jaar wordt afgewisseld met een ‘kleine’ schoolreis in het jaar daarop). In het jaar dat we op kleine schoolreis gaan reserveren we een deel van de ouderbijdrage voor de grote schoolreis het jaar erop (busreis en entreekosten).

Bedankje brigadiers groep 8

Kinderen die gedurende het hele schooljaar in groep 7 en 8 hebben gebrigadierd ontvangen een kleine attentie.

Speurtocht (vossenjacht)

De ouderraad trakteert op limonade met wat lekkers.

 

U kunt de ouderbijdrage voor hun kind(eren) overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 01014324 02 ten name van Ouderraad Brukelum. Graag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.