Schooltijden en vakanties

groep 1 t/m 4     

maandag-dinsdag-donderdag                         08.45 - 12.15 uur

                                                                              13.30 - 15.30 uur

 

woensdag-vrijdag                                               08.45 - 12.15 uur

 

groep 5 t/m 8

maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag            08.45 - 12.15 uur

                                                                              13.30 - 15.30 uur

 

woensdag                                                            08.45 - 12.45 uur

 

Let op: De eindtijd op woensdag voor de onderbouw is  12.15 uur. Voor de bovenbouw 12.45 uur.

 

Vakanties schooljaar 2017-2018

Zomervakantie

9 juli - 17 augustus 2018

Dagen met een afwijkend rooster

Kerstviering

21 december 2017

Alle groepen middag vrij en van

17:00 tot 19:00 uur Kerstviering

Vrije middag

22 december 2017

Groep 5 t/m 8 middag vrij

Vrije middag

9 februari 2018

Groep 5 t/m 8 middag vrij

Sportdag

18 mei 2018

Groep 5 t/m 8 continurooster tot 14:15 uur

Schoolreis

7 juni 2018

Alle groepen continurooster

Vossenjacht

5 juli 2018

Alle groepen continurooster van 9:25 tot 15:00 uur

Vrije middag

6 juli 2018

Groep 5 t/m 8 middag vrij

 

Deze schooltijden worden ter herinnering van te voren in het weekbulletin gepubliceerd.

Vakanties 2018/2019

Herfstvakantie           15 oktober t/m 19 oktober

Kerstvakantie             24 december t/m4 januari

Carnavalsvakantie      4 maart t/m8 maart

Meivakantie               22 april t/m3 mei

Hemelvaart                30 mei tot en met 31 mei

Pinksteren                  10 juni

Zomervakantie            8 juli