Overblijven

Het is mogelijk uw kind te laten overblijven. De TussenSchoolse Opvang (TSO) wordt geregeld door onze Overblijfgroep Brukelum.

Onze vaste medewerkers zijn: Anja - Dianne - Franca - Gerna - Hannie - Jolanda - Marleen - Regin

Aanmelden

U kunt uw kinderen op schooldagen tussen 8.00 en 8.30 uur aanmelden voor de overblijf via: 06 12 49 84 37

U krijgt dan één van de overblijfmedewerkers aan de telefoon. U kunt aan haar doorgeven dat uw kind die dag komt.

Kosten

De kosten voor overblijven zijn  €1,50 per keer.  Een 10-rittenkaart is voordeliger: €10,-. Deze kaart is niet persoons-, maar gezinsgebonden. U kunt dit geld overmaken op onderstaand nummer.

Het rekeningnummer is NL 83 RABO 0168738597 t.n.v. Overblijfgroep Brukelum. Vermeldt u a.u.b. de naam van uw kind hierbij.

 

Mocht uw kind een vaste overblijver zijn en blijft hij of zij een keer niet over, wilt u dat dan ook laten weten via  bovenstaand telefoonnummer. Afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen zetten wij meerdere overblijfmedewerkers in om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden in hun middagpauze. Het is dus belangrijk dat wij weten op wie we kunnen rekenen.

Het eten:

Ouders zijn verantwoordelijk voor het eten van hun kinderen. Wij zijn een tolerante school, dat wil zeggen dat we wel gezond eten stimuleren, maar niet sturen op water en brood. Ouders kiezen zelf wat het beste eten is voor het kind. Kinderen ruilen geen eten, ze ruimen zelf mee op, zodat de lokalen weer netjes zijn na het eten.

Na het eten krijgen de kinderen van ons een klein snoepje.

Wij hebben de volgdende afspraken:

  • Drinken zonder prik 
  • Geen koeken ( ook geen peperkoek, speculaas, enz.)
  • Er is geen koeling voor saladers, deze bewaren de kinderen in de tas
  • Wij kunnen geen producten opwarmen (soep – pasta e.d.)

Tijden:

  • De kinderen gaan eerst naar buiten om 12.15 uur, de reden hiervoor is dat ze eerst even kunnen bewegen en ontspannen. Om 12.30 uur komen ze naar binnen en gaan ze eten in verschillende leeftijdsgroepen.
  • We vinden het belangrijk dat de kinderen tussen de middag kunnen ontspannen en even kunnen bijkletsen. Kinderen die langzaam eten krijgen de tijd om alles op te eten. Als er eten over is gaat dit terug mee naar huis. Na het eten gaan alle kinderen naar buiten om 13.15 uur om te spelen.
  • Om 13.15 uur mogen de kinderen die thuis hebben gegeten weer op de speelplaats komen. Er is dan ook een leerkracht buiten.

Vermaak

Nadat de kinderen gezamenlijk hebben gegeten, kunnen ze zich met allerlei sport-, spel- en knutselmateriaal vermaken. Hoewel de kinderen op school blijven, moeten ze wel het gevoel hebben school even helemaal los te laten. 

Gedrag van kinderen:

Een van onze kernwaarden is respect hebben voor elkaar op school. Dat geldt voor ons allen; ouders, leerkrachten, kinderen en TSO medewerkers. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Sociaal Sterke Groep. Dit hanteren we tijdens alle pauzes, dus ook tijdens het overblijven. Kinderen die gedrag vertonen dat niet past binnen deze methode, krijgen een waarschuwing en schrijven we de naam in een boekje. Als ze 3x in het boekje staan worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Mocht het ongewenst gedrag aanhouden dan kan tot (tijdelijke) schorsing tijdens de overblijf overgegaan worden en zult u zelf een andere oplossing voor de overblijf moeten zoeken.

Vragen

Voor algemene vragen en suggesties over het overblijven kunt u zich wenden tot Anja van Stam (financiële zaken en algemene coördinatie) via de mail overblijfgroepbrukelum@gmail.com