Overblijven

Het is mogelijk uw kind te laten overblijven. De TussenSchoolse Opvang (TSO) wordt geregeld door onze Overblijfgroep Brukelum.

Onze vaste medewerkers zijn: Anja - Dianne - Franca - Gerna - Hannie - Jolanda - Marleen - Regina

Lunchpakket

Op de dag dat uw kind overblijft geeft u een lunchpakket mee voorzien van de naam van uw kind. Wij gaan ervan uit dat kinderen eten, drinken en fruit mee krijgen. Wanneer kinderen snoep of koek meenemen van huis geven we dat weer mee terug. Na het eten krijgen de kinderen van ons een klein snoepje.

 

‘s Morgens bij binnenkomst zetten de kinderen hun overblijfspullen in de hiervoor bestemde bakken. Voor de groepen 1 t/m 3 staat deze bak in de hal bij de kleutergroepen, voor de andere groepen is de bak in de hal bij groep 5 te vinden. School zorgt dat het drinken in de koelkast gezet wordt tot het moment van overblijven.

Aanmelden

U kunt uw kinderen op schooldagen tussen 8.00 en 8.30 uur aanmelden voor de overblijf via:

06 12 49 84 37

U krijgt dan één van de overblijfmedewerkers aan de telefoon. U kunt aan haar doorgeven dat uw kind die dag komt.

 

Mocht uw kind een vaste overblijver zijn en blijft hij of zij een keer niet over, wilt u dat dan ook laten weten via  bovenstaand telefoonnummer. Afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen zetten wij meerdere overblijfmedewerkers in om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden in hun middagpauze. Het is dus belangrijk dat wij weten op wie we kunnen rekenen.

 

Veel kinderen voelen zich 'thuis' tijdens het overblijven. Mocht een kind zich onverhoopt misdragen tijdens het overblijven dan zult u hier door de overblijfmedewerkers van op de hoogte gebracht worden. Mocht het ongewenst gedrag aanhouden dan kan tot (tijdelijke) schorsing tijdens de overblijf overgegaan worden en zult u zelf een andere oplossing voor de overblijf moeten zoeken.

Vermaak

Nadat de kinderen gezamenlijk hebben gegeten, kunnen ze zich met allerlei sport-, spel- en knutselmateriaal vermaken. Hoewel de kinderen op school blijven, moeten ze wel het gevoel hebben school even helemaal los te laten.

Kosten

Per keer betaalt u €1,50. Uw kind betaalt dit bedrag rechtstreeks aan de overblijfmedewerker. Een 10-rittenkaart is voordeliger: €10,-. Deze kaart is niet persoons-, maar gezinsgebonden. Ook deze kaart betaalt uw kind rechtstreeks aan de overblijfmedewerker.

 

Wanneer u meerdere kaarten tegelijk wilt kopen, kunt u in plaats van het geld met uw kind mee te geven, het bedrag ook overmaken op onderstaande rekening. Geef uw kind dan wel een briefje mee met daarop het aantal kaarten dat u betaald hebt en de datum waarop het bedrag door u is overgemaakt.

 

Het rekeningnummer is NL 83 RABO 0168738597 t.n.v. Overblijfgroep Brukelum. Vermeldt u a.u.b. de naam van uw kind hierbij.

Vragen

Voor algemene vragen en suggesties over het overblijven kunt u zich wenden tot Anja van Stam (financiële zaken en algemene coördinatie) via de mail overblijfgroepbrukelum@gmail.com