Verjaardagen

Verjaardag vieren?

Je verjaardag vieren op school is een feest. We hebben hierover met elkaar een aantal afspraken gemaakt. Alle kinderen mogen op of rond hun verjaardag de eigen klas trakteren. Kun je iets gezonds bedenken en niet al te groot? Heel graag, het gaat tenslotte om het gebaar.

Attentie maken

In de groepen 1 t/m 3 mogen kinderen voor de verjaardag van papa en mama een kleine attentie maken. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders van groep 1/2 deze data doorgeven aan de leerkracht. In groep 3 geldt dat een week van tevoren een briefje meegegeven wordt met vermelding van datum en reden.

Verjaardag leerkracht

De viering van de verjaardag van de leerkracht wordt tijdig meegedeeld via het weekbulletin. De kinderen wordt gevraagd een kleine bijdrage mee te brengen waarvan dan een gezamenlijk cadeau wordt gekocht.